คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

พ่อครูศิริโชค รัตนศรีพราหมณ์

ไหว้เทพ ขอพร พบพ่อครู #เทวสถานรัตนศรีพราหมณ์ ***ไหว้เทพฯขอพร*** 1.พระศิวะ 2.พระแม่ลักษมี 3.พระแม่มารีอัมมัน 4.องค์คเณศซิดี้คณปติ 5.องค์พรหมบันดาล 6.พระสิวลี 7.แม่ธรณี 8.องค์จตุคาม-รามเทพ 9.พระเศรษฐีนวโกฎ 10.ลานพระประจำวัน 11.ศาลาแม่งาม 12.พระอุปคุต-พระบัวเข็ม 13.อาคารคเณชา (องค์คเณศ33ปาง) 14.วิหารพระนารายณ์ 15.รำลึก3มหาราช 16.ทวดปู่ศรีสุทโธ-ทวดย่าศรีปทุมมา 17.องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 18.อาคารสมบัติทรัพยเทวา 19.ห้องบรมครูปู่ฤาษี๑๐๘ 20.อาคารปู่ชีวกโกมารภัจ 21.หลาทวด ฯลฯ

ข้อมูลติดต่อ

โทร 081 9900 246

linkext.php?linkid=797

Line พ่อครูศิริโชค หาดใหญ่

linkext.php?linkid=798

Facebook เทวสถานรัตนศรีพราหมณ์

linkext.php?linkid=2694

Facebook องค์พระพิฆเนศ 33 ปาง ที่หาดใหญ่

linkext.php?linkid=799

ทางไป เทวสถานรัตนศรีพราหมณ์

linkext.php?linkid=2707

"วัตถุมงคลที่พ่อครูสร้าง"

linkext.php?linkid=2708

พระพิฆเนศ 33 ปาง

linkext.php?linkid=2709

พระพรหมนั่งสังข์

linkext.php?linkid=2710

พระศิวะ

linkext.php?linkid=2713

ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

linkext.php?linkid=2714

อาคารสมบัติทรัพย์เทวา

linkext.php?linkid=2711

พระโพธิสัตว์กวนอิม

linkext.php?linkid=2715

วิหารพระนารายณ์

linkext.php?linkid=2712

ลานพระประจำวัน

linkext.php?linkid=2716

เรือนอริยสงฆ์

linkext.php?linkid=2750

แผนที่ไหว้เทพฯขอพร

linkext.php?linkid=2717

ภาพงานพิธีกรรม

linkext.php?linkid=1610

ส่งต่อ App พ่อครูศิริโชค หาดใหญ่

linkext.php?linkid=2155

MenuAdmin